Zend-Avesta

Zend-Avesta
Zend-Avesta, rettere Avesta, fællesnavn for parsernes hellige skrifter. Avesta består af en række bøger af ret forskellig art: Vendidad er en kirkelig lovbog, Jasna og det dermed nøje sammenhørende Vispered er af liturgisk karkater, Jaschterne er anråbelser af guderne, og den såkaldet Khorda-Avesta ("lille Avesta") indeholder bønneformularer og recitationer til brug ved forskellige lejligheder. De ældste dele af samlingen, de gathiske hymner, er indskudte i Jasna. Hvor gamle disse hymner er, kan ikke siges med nogen grad af vished. De stammer vistnok fra tiden før 6. århundrede f.Kr. Den yngre Avesta er sandsynligvis opstået efterhånden gennem mange århundreder. Store dele af den oprindelige Avesta skulle være gået til grunde ved Persepolis' brand og i de følgende århundreder, under Parhterherredømmets forvirrede tilstande. Den endelige redaktion af de hellige skrifter fandt sted under de første sassanider. Ardeschir Babekan (226-41), der gjorde Zarathustras lære til Persiens statsreligion, nedsatte en præstekommission til at foretage dette rekationsarbejde, som fortsattes under hans efterfølgere og fuldbyrdes under Schapur 2. (309-80). Denne sassanisdiske Avesta var imidlertid langt omfangsrigere end den nu foreliggende. En stor del deraf gik nemlig tabt i de urolige tider efter arabernes indfald, da Zarathustras lære blev forfulgt af den herskende islam.
Den første europæiske oversættelse af Avesta, som indtil 18. århundrede kun var kendt af navn, skyldes den franske rejsende Anquetil Duperron, der havde studeret parsismen under vejledning af indiske parserpræster (1771). Senere fuldstændige oversættelser er udført af Spiegel (tysk), De Harlez (fransk), Darmesteter og Mills (engelsk), mens grundteksten er udgivet til forskellige tider af Olshausen, Westergaard, Spiegel og Geldner.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Zend-Avesta — Avesta Pour les articles homonymes, voir Avesta (homonymie). L Avesta (en avestique avestā) est l ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne et forme le livre sacré, le code sacerdotal des zoroastriens. Il est parfois connu en Occident… …   Wikipédia en Français

  • Zend Avesta — Avesta Pour les articles homonymes, voir Avesta (homonymie). L Avesta (en avestique avestā) est l ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne et forme le livre sacré, le code sacerdotal des zoroastriens. Il est parfois connu en Occident… …   Wikipédia en Français

  • Zend-Avesta — [zend′ə ves′tə] n. [Fr, altered < Avestá va Zend < MPers avastāk va zand, lit., (sacred) text and interpretation] AVESTA …   English World dictionary

  • Zend-Avesta — end A*ves ta, n. [Properly, the Avesta, or sacred text, and its zend, or interpretation, in a more modern and intelligible language. W. D. Whitney.] The sacred writings of the ancient Persian religion, attributed to Zoroaster, but chiefly of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Zend-Avesta — (d.i. nicht nach Anquetil du Perron das lebendige Wort, sondern vielmehr die Auslegung der unmittelbaren Offenbarung), Name der gesammten heiligen Schriften der alten Parsen, in welchen die von Zoroaster (s.d.) verkündete Religion enthalten ist,… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Zend-avesta — (d.i. das in der Zendsprache abgefaßte lebendige Wort, die Zendschrift, nach der neuesten Erklärung die Urkunde der höhern Erkenntniß), die Religionsschriften der alten Perser, Parsen; sie sind im Zend d.h. in der altbaktrischen Sprache abgefaßt… …   Herders Conversations-Lexikon

  • Zend Avesta — /zɛnd əˈvɛstə/ (say zend uh vestuh) noun the Avesta, including the traditional exposition, the Zend. Also, Zand Avesta. {Farsi Avesta va Zend Avesta with commentary} …  

  • zend-avesta — (zin da vè sta) s. m. Recueil des livres sacrés des Parses, qui sont le Vendidad, le Yaçna, le Vispered, le Sirozé, le Yescht et le Boundehesch, et qui renferment les plus anciens monuments de la religion et de la philosophie de la Perse.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Zend-Avesta —    The Zend Avesta, the bible of the Zoroastrian religion, originally consisted of twenty one books, of which one whole book and a few fragments have come down to us. The work is divided into three parts, the Vendidad, containing religious myth,… …   Who’s Who in non-classical mythology

  • Zend Avesta (musicien) — Zend Avesta est un des pseudonymes d Arnaud Rebotini, un artiste français de musique électronique. Il est l auteur sous ce nom d un seul album, Organique, et de plusieurs maxis[1]. Arnaud Rebotini est plus connu pour son travail au sein de Black… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”